Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, TÜRKAK’ tan akredite ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili olarak gürültü ve titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

– Akustik ve Çevresel Gürültü Ölçümleri
– Eğlence Yerleri Çevresel Gürültü Ölçümleri
– İzne Tabi tesislerde Çevresel Gürültü Ölçümleri
– İzne Tabi Tesislerde Akustik Gürültü Ölçümleri
– Madencilik, Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümleri
– Mekanik Titreşim, Binaların Titreşiminin Ölçümleri
– Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşiminin Ölçülmesi