İş Hijyeni Ölçümleri

ULUSOY İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Analiz laboratuvarı olarak, İş Hijyeni Ölçümleri ve analizleri konusunda, geniş yetki kapsamı ve deneyimli kadrosu ile tüm Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Çalışma ortamındaki koşulların tanımlanmasına yönelik geniş kapsamlı ölçüm ve analizler bir bütün olarak standartlar ile yönetmelikler uyarınca gerçekleştirilir.

İş Hijyeni Ölçüm ve Analizlerinde 30.05.2008 tarihi itibari ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite ve 02.09.2015 tarihi itibari ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden yetkilendirilmiş parametre listemiz:

 

 • İş Yeri Ortamı Gürültü ölçümleri
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri
 • İş yeri Ortamı Solunabilir Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • İş yeri Ortamı Toplam Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Kişisel Solunabilir Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Kişisel Toplam Toz Konsantrasyonu Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Aerosol Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Kişisel Tüm Vücut Titreşimi Ölçümleri
 • Kişisel El-Kol Titreşimi Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümleri
 • Aydınlatma Ölçümleri
 • Kişisel Mineral Yağ Konsantrasyonu (Metal İşleme Sıvıları) Ölçüm Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Mineral Yağ Konsantrasyonu (Metal İşleme Sıvıları) Ölçüm Ve Analizleri
 • Renk Karşılaştırma Metodu İle Toksik Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri
 • Havadaki Süspansiyon Halde Bulunan Madde Tayini
 • İşyeri Ortamı Formaldehit Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Formaldehit Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Amonyak Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Amonyak Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Havadaki Oksijen Konsantrasyonu Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Alkali Tozların Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Alkali Tozların Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Silis Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Silis Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Ağır Metal Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Ağır Metal Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • İşyeri Ortamı Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümleri Ve Analizleri
 • Kişisel Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Ölçümleri Ve Analizleri
 • Manyetik Alan Ölçümleri

Belgelerimiz