Emisyon ve Hava Kalitesi Ölçümleri

ULUSOY İş Sağlığı Ve Güvenliği Çevre Analiz Laboratuvarı olarak , emisyon ve hava kalitesi ölçümleri konusunda geniş yetki kapsamı ve deneyimli kadrosu ile tüm Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Laboratuvarımızda emisyon kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla emisyon ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Hava kalitesi ölçümleri olarak da, Laboratuvarımızda Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ‘ ne göre yapılan ölçümlerinin amacı, hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için belirlenmiş hava kalitesi hedeflerini sağlamaktır.

Emisyon ve hava kalitesi ölçümleri ve analizlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.

Emisyon ve hava kalitesi Ölçümleri ve Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz;

Emisyon Ölçümleri

 • Partikül Madde, Toz Ölçümleri ve Analizi
 • İslilik Ölçümleri
 • CO, O2, SO2, NOx Ölçümleri
 • Sıcaklık ve Nem Ölçümleri,
 • Hız, Debi Ölçümleri
 • Ucucu Organik Bileşikler, VOC Ölçümleri ve Analizleri
 • Florür ve Hidrojen Florür Ölçümleri ve Analizi
 • Klorür ve Hidrojen Klorür Ölçümleri ve Analizi
 • Hidrojen Sülfür Ölçümleri ve Analizi
 • Formaldehit Ölçümleri ve Analizi
 • Hidrojen Siyanür Ölçümleri ve Analizi
 • Sülfürikasit(H2SO4), SO3, SO2 Ölçümleri ve Analizleri
 • Ağır Metal Ölçümleri
 • CaO ve MgO Ölçümleri
 • Cr+6 Ölçümleri
 • Fosforik Asit Ölçümleri
 • Nitrik Asit Ölçümleri
 • Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümleri
 • PAH Ölçümleri
 • D/F Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

 

 • Ucucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • Pasif Örnekleme Ölçümleri
 • Çöken Toz ve Çöken Tozda Ağır Metal Ölçümleri
 • Merkaptan Ölçümleri
 • Partikül Madde PM10 ve PM10 Ağır Metal Ölçümleri
 • Hava kalitesi modelleme uygulamaları