Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, tesislerin emisyon ölçümlerinde kütlesel debi sınır değerlerini geçmesi veya 10 MW’ın üzerinde katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri kapsamına girmesi durumunda Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Kurulacak olan sistemlerin seçilmesi ve işletilmesi içinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği yayınlanmıştır.

Bu kapsamda laboratuvarımız, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri(SEÖS) için ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde şu hizmetleri  vermektedir:

  • KGS-1 aşamasının belirlenmesi ve Fizibilite raporu hazırlanması ve kurulum süreci danışmanlığı,
  • KGS-2 aşamasındaki Paralel Testlerin yapılması ve Kalibrasyon Fonksiyonlarının oluşturulması

 İşlevsellik Testi

– Standart Referans Metot (SRM) ile paralel ölçümler

– Verilerin Değerlendirilmesi

– Raporlama

  • YGT-Her yıl kalibrasyon fonksiyonun geçerliliğinin kontrol edilmesi ve sistemin gözden geçirilmesi için yapılan Yıllık Geçerlilik Testleri.

– İşlevsellik Testi

– Standart Referans Metot (SRM) ile paralel ölçümler

– Verilerin Değerlendirilmesi

– SEÖS’ün Kalibrasyon Fonksiyonu ve Geçerliliğinin Belirlenmesi

– Raporlama